• Nợ xấu có vay được không

Nợ xấu có vay được không

Hỗ trợ hồ sơ Nợ xấu, dư nợ cao, dư nợ thế chấp, hồ sơ khó…

Có phải bạn đang cần vay tiền mặt?

Bạn đang tìm cách vay vốn ngân hàng nhưng tìm mãi vẫn không vay được!

Bởi vì bạn đang nợ xấu ngân hàng?

Nợ xấu ngân hàng có xóa được không?

Đăng ký ngay để được chuyên viên tín dụng ngân hàng hỗ trợ tư vấn

 

Nợ xấu là gì? Nợ xấu có mấy loại?

1. Nợ xấu

Nợ Xấu hay Nợ quá hạn là khoản nợ mà người đi vay không thể trả cả gốc và lãi vào ngày đến hạn đã cam kết trong hợp đồng tín dụng.

Khách hàng nếu rơi vào nhóm nợ quá hạn (theo phân loại trên CIC) sẽ gặp khó khăn khi vay nợ ở ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác.

2. Nợ xấu có mấy loại:

Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn)

 • Các khoản nợ có khả năng thu hồi cả gốc và lãi đúng thời hạn.

 • Các khoản nợ trong hạn;

 • Các khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày (Khách hàng quá hạn từ 1 đến 10 ngày sẽ phải trả thêm lãi phạt quá hạn 150%)

Nhóm 2 (Nợ cần chú ý):

 • Các khoản nợ quá hạn từ 10 ngày đến dưới 30 ngày;

 • Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu.

Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn):

 • Các khoản nợ quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày;

 • Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 30 ngày theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại lần đầu;

 • Các khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng.

Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ mất vốn):

 • Các khoản nợ quá hạn từ 90 ngày đến dưới 180 ngày;

 • Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại lần đầu;

 • Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai.

Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn):

 • Các khoản nợ quá hạn từ 180 ngày trở lên;

 • Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu;

 • Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai;

 • Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể cả chưa bị quá hạn hoặc đã quá hạn.

 

0978 635 679
0978635679